TOBFED – Sürdürülebilir Gelecek Eylem Planı Lansmanı – 13 Ekim 2022

Otomotiv Bakım ve Satış Sonrası Hizmetler Sektörü Çağ Atlıyor.

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), 300.000 KOBİ’nin ve bir buçuk milyonu aşkın çalışanın ekmek kapısı olan sektörün sürdürülebilir dönüşümünü gerçekleştirebilmesi ve uluslararası alanda rekabetçi olabilmesi için oluşturduğu eylem planını açıkladı.

Kamu, özel ve kâr amacı gütmeyen sektörlerin fikir önderinin katılımıyla gerçekleşen “Geleceğe Yön Verenler Konferansı” ve Türkiye otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan anket doğrultusunda, “TOBFED Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı” hayat buldu. Nitelikli ve yaygın istihdam, teknoloji ve girişimcilik, sermayeye erişim ve sürdürülebilir dönüşüm ana temaları kapsamında şekillenen rapor, veriye dayalı ve kolay anlaşılır yapısı ile bir referans belge olarak konumlanıyor. Rapor, aynı zamanda TOBFED’in Akademi, Girişimcilik, Kariyer, Projeler, Sistem ve Veri şeklinde altı yeni inisiyatifinin de temelini atıyor ve bu doğrultuda 2023 sonuna kadar gerçekleştirilecek eylemleri özetliyor.

Çevrimiçi düzenlenen ve sektörün önemli isimlerini bir araya getiren etkinlikte rapor, TOBFED’in de üyesi olduğu Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan tarafından sunuldu. 2,3 trilyon dolarlık küresel etki yatırımı ekosisteminin milli üst kurulu olan EYDK, pozitif, ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki yaratarak finansal getiri elde etme düsturunu Türkiye’de yaygınlaştırmak için TOBFED ve diğer 42 üyesinin desteğiyle pek çok proje yürütüyor. İlhan, “TOBFED’in vermekte olduğu bu sürdürülebilir dönüşüm taahhüdü, diğer tüm reel sektör oyuncuları için de önemli bir sinyal görevi üstleniyor” diyerek raporun önemine dikkat çekerken, TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ise “güç birliği yaparak, sektörümüzün kapsayıcı, sürdürülebilir ve nitelikli bir dönüşüm gerçekleştirmesini sağlayacağız” dedi.